Tarievenlijst tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Ik werk uitsluitend met een Nederlands tandtechnisch laboratorium, namelijk:
Van Beers Tandtechniek.
Energieweg 6
3641 RT Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297 286 969

Verdoving

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13.81
A15 Oppervlakte verdoving 7.18
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27.63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27.63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35.22

Consultatie en diagnostiek

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
C11 Periodieke controle 21.00
C13 Probleemgericht consult 21.00
C22 Schriftelijke medische anamnese 21.00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 99.46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27.63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 55.26
C80 Mondzorg aan huis 16.58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44.21
C85 Weekendbehandeling 21.00
C86 Avondbehandeling 21.00
C87 Nachtbehandeling 21.00

Wortelkanaalbehandelingen

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21.00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38.68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30.39
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46.02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99.46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143.67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187.87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232.08
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16.58
E31 Snij-/ hoektand 110.51
E32 Premolaar 154.72
E33 Molaar 198.93
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 22.10
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 77.36
E37 Kijkoperatie 66.31
E40 Directe pulpa-overkapping 27.63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11.05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22.10
E44 Verwijderen spalk 5.53
E45 Aanbrengen rubberdam 11.05
E51 Verwijderen van kroon of brug 33.15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27.63
E53 Verwijderen van wortelstift 38.68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27.63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27.63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38.68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27.63
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44.21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77.36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49.73
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 41.44
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44.21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44.21
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55.26
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27.63
E85 Elektronische lengtebepaling 13.81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74.60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55.26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44.21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16.58
E97 * Uitwendig bleken per kaak 69.07
E98 Materialen voor thuisbleken **

Kaakgewrichtbehandelingen

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138.14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88.41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60.78
G10 Niet-standaard beetregistratie € 82.89
G11 Scharnierasbepaling € 82.89
G12 Centrale relatiebepaling € 77.36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55.26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497.32
G15 Voor het behouden van beethoogte € 27.63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27.63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55.26
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55.26
G61 Instructie spieroefeningen € 55.26
G62 * Occlusale spalk € 149.19
G63 * Repositiespalk € 221.03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27.63
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 303.92
G66 Biofeedbacktherapie € 49.73
G67 Behandeling triggerpoint € 60.78
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44.21
G69 * Opbeetplaat € 60.78
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276.29
G72 Controlebezoek MRA € 27.63
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 44.21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
H11 Trekken tand of kies € 41.44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30.94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5.83
H26 Hechten weke delen € 60.78
H33 * Hemisectie van een molaar € 66.31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66.31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49.73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66.31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88.41
H44 Primaire antrumsluiting € 60.78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55.26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77.36
H60 Marsupialisatie € 77.36
H65 Primaire sluiting € 149.19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77.36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149.19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104.99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176.82
H90 H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55.26

Implantaten

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
J01 Initieel onderzoek implantologie € 61.27
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 94.26
J03 * Proefopstelling € 127.25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42.42
J06 Vrijleggen foramen mentale € 28.28
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18.85
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226.22
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141.39
J11 Prepareren donorplaats € 127.25
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136.67
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65.98
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80.12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80.12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122.54
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 56.55
J19 Toeslag esthetische zone € 61.27
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215.38
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77.29
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108.40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70.69
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23.56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42.42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155.53
J27 * Vervangen implantaat € 215.38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98.97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47.13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 108.40
J33 * Kosten implantaat € 302.70
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146.10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32.99
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193.23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61.27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23.56
J50 * Boven- en onder klikgebit € 485.43
J51 * Onder-klikgebit € 315.76
J52 * Boven-klikgebit € 315.76
J53 * Omvorming klikgebit € 94.26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122.54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141.39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164.95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103.68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127.25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51.84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84.83
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131.96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164.95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188.52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212.08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51.84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98.97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122.54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146.10
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479.77
J97 Overheadkosten implantaten € 169.23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgi € 95.77

Preventieve mondzorg

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12.39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12.39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12.39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24.87
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27.63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22.10
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16.58
M61 * Mondbeschermer € 24.87

Kunstgebitten

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38.68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82.89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55.26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82.89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38.68
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16.58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44.21
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82.89
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60.78
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165.77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60.78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55.26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 165.77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 221.03
P27 Reoccluderen € 55.26
P28 Naregistratie en remounten € 55.26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.21
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359.17
P31 * Wortelkap met stift € 138.14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82.89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55.26
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226.55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309.44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27.63
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33.15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60.78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82.89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13.81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27.63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27.63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.15
P45 * Noodkunstgebit € 110.51
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38.68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 82.89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55.26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 82.89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38.68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16.58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44.21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27.63
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 154.72
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44.21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44.21

Kronen en bruggen

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 66.31
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 127.09
R10 * Drievlaks composiet inlay € 165.77
R11 * Eenvlaksinlay € 99.46
R12 * Tweevlaksinlay € 154.72
R13 * Drievlaksinlay € 221.03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27.63
R24 * Kroon € 243.13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 66.31
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 49.73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55.26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 55.26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 110.51
R40 * Eerste brugtussendeel € 165.77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82.89
R46 * Brugverankering, per anker € 55.26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138.14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 27.63
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 27.63
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 110.51
R61 * Plakbrug met preparatie € 165.77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38.68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60.78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60.78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 55.26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27.63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27.63
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66.31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110.51
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27.63
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk € **

Tandvleesbehandelingen

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146.43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160.25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29.84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element € 22.10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 85.65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg € 83.99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111.62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148.64
T57 * Toepassing lokaal medicament € 59.68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160.25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179.59
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 276.29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 331.54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148.64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143.67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69.07
T80 Tandvleestransplantaat € 118.80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96.70
T82 Tandvleescorrectie, per element € 52.49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 138.14
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 331.54
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 110.51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179.59
T87 Kroonverlenging per element € 179.59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331.54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148.64
T91 Pocketregistratie € 33.15
T92 Parodontiumregistratie € 66.31
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38.68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74.60
T95 * (Draad)Spalk € 22.10
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 55.26

Uurtarieven

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 14.47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180.95
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12.59
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 14.47

Vullingen

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66.31
V30 Fissuurlak, eerste element € 24.87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13.81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.05
V70 * Parapulpaire stift € 11.05
V71 Eenvlaksvulling amalgaam € 23.21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37.02
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48.07
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67.41
V80 * Wortelkanaalstift € 19.34
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 34.26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 48.07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 59.13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 78.47
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.29
V91 Eenvlaksvulling composiet € 44.21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet € 69.07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88.41

Maken en beoordelen foto's

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
X10 Kleine rontgenfoto € 15.47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66.31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66.31
X24 Schedelfoto € 29.84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132.62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55.26

Abonnementstarieven

CODE M / T * PRESTATIES TARIEF
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7.18
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11.05
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 14.92
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18.23
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22.10
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6.08

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.